DELTA - Rozum Większy Niż Siła

Oferta edukacyjna

Nasza szkoła jest 2-letnią, policealną, szkołą dla dorosłych prowadzoną w formie zaocznej.

Słuchacz zdobywa umiejętności oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przedmiotów ogólnych, prawnych i zawodowych.

Nauczanie realizowane jest przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną - specjalistów przedmiotów teoretycznych i praktycznych, trenerów i instruktorów samoobrony i technik interwencyjnych oraz wyszkolenia strzeleckiego.

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych, takich jak rzutniki multimedialne, trenażery komputerowe, środki łączności, broń palna, prezentacje i pokazy. Jest to gwarancja uzyskania przez naszych absolwentów wiedzy i umiejętności zawodowych na najwyższym poziomie!

Absolwent naszej szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie tytuł:

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

uprawniający do wpisania na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

Nasi absolwenci szybko awansują w firmach ochrony i w większości zajmują stanowiska średniego i wyższego szczebla zarządzania (m.in. szefowie ochrony, kierownicy zmian, dowódcy konwojów, grup interwencyjnych). Znajdują zatrudnienie w służbach zajmujących się ochroną i bezpieczeństwem.

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami już teraz. Nasz adres: sekretariat@deltasc.com.pl. tel. 604 286 188

dołącz do nas na facebook.com